Saturday, 17 November 2012

സണ്ണി ലിയോണും ഗോപനും പിന്നെ കുറേ ഒളിസേവകളും..


പെണ്ണ് തുണിയുടുക്കാതിരുന്നാൽ ആഹാ!
ആണ് തുണിയുടുക്കാതിരുന്നാൽ ഏഹേ...
എന്തൊരു സാസ്കാരിക മൂല്യച്യുതി ?
എന്തൊരു കൾച്ചറൽ ഇൻറർകോഴ്സ്?
നഗ്നത പൂവ് പോലൊരു സൗന്ദര്യമല്ലേ?
പൂവ് തലയിൽ ചൂടാംസമ്മാനമാക്കാം
അനശ്വര പ്രണയത്തിനുംനിഷ്കളങ്കതയ്ക്കും
പൂവിലും വലിയ ഉപമയുമില്ല!
അല്ല പൂവ് ചെടിയുടെ ജനനേന്ദ്രിയമല്ലേ?
ഒരോർമ്മയുണ്ട്,.. പണ്ടേതോ പള്ളിയിൽ
ആന്തൂറിയത്തിന് ഊരുവിലക്ക് കൽപ്പിച്ചുവത്രേ..
ആന്തൂറിയപ്പൂവ് മനുഷ്യ ജനനേന്ദ്രിയത്തെപ്പോലെയത്രേ..
ഇടയലേഖനങ്ങളിൽ ഊരുവിലക്കുകൾ
സാംസ്കാരികസാമുഹിക പൈത്രുകമേ ലജ്ജിക്കുക.
ലിഗത്തെ പൂജിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള എൻറെ നാട്ടിൽ
തുണിയുടുക്കാത്തത് ആഭാസം
രസനാവിലാസം നടത്തിയ മൂരാച്ചികൾ-
കുംഭമേളകൾ കാണാതിരിക്കട്ടെ..
നിയമസഭയിൽ മുണ്ട് പൊക്കിക്കാണിക്കുന്നതും,
പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ മുണ്ടുരിയുന്നതും
വീരോചിതംദേശാഭിമാനം...
പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ പിഴ
പണ്ട് മുലക്കരം നിയമമാക്കിയതിൻ തിരുശേഷിപ്പ്..
ആട്ടെഇരവിൻറെ മധ്യ യാമങ്ങളിൽ-
ജനലുകൾ ചാരി ഫാഷൻ ചാനൽ കാണാം..
റിയാലിറ്റി ഷോകളിലെ അല്പ വസ്ത്രധാരികളെ നമിച്ച്
മുഷ്ടി മൈഥുലനം നടത്താം...
സണ്ണി ലിയോണിനെ തലയിലേറ്റി നടക്കാം
പാവം ഗോപനെ കല്ലുമെറിയാം...
വിഭ്രാന്തിക്ക് കല്ലേറ്... പ്രദർശന രതിക്ക് പൂച്ചെണ്ട്..
സന്തോഷം... പെരുത്ത സന്തോഷം... 

 ത് ഭ്ഭൂ... ഒരു സാംസ്കാരിക പൈത്രുകം...

Thursday, 15 November 2012

ക്യൂ...

വ്യഭിചാരത്തിന് സമ്മതം നൽകാൻ ഊഴം കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ നിരയിൽ ഏറ്റവുമവസാനം ഞാനായിരുന്നു.
ചെറുപ്പത്തിൽ കഞ്ഞിക്ക് അരി വാങ്ങാൻ റേഷൻ കടയുടെ തിണ്ണയിൽ നിന്നപ്പോഴും,
പിന്നൊരുനാൾ ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ ചീട്ടിനായി നിന്നപ്പോഴും,
ഒരായിരം തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾക്കായി നിന്നപ്പോഴും,
ജാതിസർട്ടിഫിക്കേറ്റ് പതിച്ചു നൽകാത്ത ഏമാൻറെ കൂലി നൽകാനുള്ള ക്യൂവിൽ നിന്നപ്പോഴും,
കണ്ണിലിരുട്ട് കയറിയ നാളിൽ മനസ്സമാധാനത്തിന് ബിവറേജ് ക്യൂവിൽ നിന്നപ്പോഴും
ഒന്നാമനായിത്തന്നെ നിന്ന് ജയിച്ച ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ക്യൂവിൻറെ പിറകിലൊതുങ്ങിയോളിച്ചു.
ഇടതു കൈയിലെ നടുവിരലിൽ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനത്തിൻറെ നീലിച്ച അടയാളം കാട്ടി
എൻറെ നായകൻ ടീവിയിൽ പറയുന്നു, പോവുക, പോയി ക്യൂ നിൽക്കുക..
ജനാധിപത്യം വളരട്ടെ, വിരിയട്ടെ, പടർന്ന് പന്തലിക്കട്ടെ...
കൊടിവെച്ച കാറിൽ പറന്നോരായേമാൻ വെളു വെളുക്കെച്ചിരിച്ചെൻ മുന്നിലെത്തിയോതി,
ശരിയാക്കാം ഞാനൊന്ന് കയറട്ടെ ഭ്ഭരിക്കുവാൻ..
ഇനിയും മരിക്കാത്ത പ്രത്യാശ മാത്രമായ്, വ്യഭിചാരക്കാരുടെ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ
എന്നെയും നിന്നെയും നമ്മളെയാകയും വ്യഭിചാരിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുവാൻ;
അനുവാദം നൽകുന്ന ക്യൂവിളാണിന്നു ഞാൻ.... വ്യഭിചരിക്കാനുള്ള സമ്മതം നൽകുവാൻ...


വ്യഭിചാരത്തിന് സമ്മതം നൽകാൻ ഊഴം കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ നിരയിൽ ഏറ്റവുമവസാനം  ഇന്നും ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു.